CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN LANG
VI EN

Sửa Chữa Và Hiệu Chuẩn Thiết Bị

Sửa chữa Máy dò tạp chất X-Ray 

Hiệu chuẩn Máy dò tạp chất X-Ray 

Sửa chữa và Hiệu chuẩn Hệ thống cân định lượng

Chính xác - Tốc độ - Chuyên nghiệp - Hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi

Sửa chữa Máy dò kim loại

Hiệu chuẩn Máy dò kim loại 

Sửa chữa và Hiệu chuẩn Hệ thống cân định lượng 

Chính xác - Tốc độ - Chuyên nghiệp - Hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi

 

 

© Copyright 2018 VAN LANG. All right revered.