CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN LANG
VI EN

Máy Dò Kim Loại Cao Su

Giải pháp hoàn hảo để kiểm soát các tạp chất kim loại như sắt (Fe), Kim loại màu (NFe) và thép không rỉ (SUS) có lẫn trong mủ cao su thành phẩm SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, Mủ tồng hợp, ...

Máy đáp ứng được độ bền và ổn định 30 năm trong sản xuất công nghiệp cao su

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC

Bảo hành 24 tháng

Máy kiểm tra phát hiện tất cả các tạp chất kim loại có trong bành mủ cao su thành phẩm SVR3L, SVR10, Mủ tồng hợp.

Đảm bảo phát hiện và loại bỏ chính xác 100%

Máy đáp ứng được độ bền và ổn định 30 năm trong môi trường sản xuất công nghiệp cao su 

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC

Bảo hành 24 tháng

 

Khả năng phát hiện các tạp chất kim loại như sắt (Fe), kim loại màu (NFe) và thép không rỉ (SUS) có lẫn trong mủ cao su thành phẩm.

Đảm bảo phát hiện và loại bỏ chính xác 100%.

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC.

Độ bền và ổn định trên 30 năm sử dụng.

Bảo hành 24 tháng.

 

Máy được trang bị cảm biến dò kim loại siêu nhạy, có khả năng phát hiện các tạp chất kim loại với độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh.

Máy đáp ứng được độ bền và ổn định trên 30 năm trong sản xuất công nghiệp cao su.

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC.

Bảo hành 24 tháng.

Khả năng phát hiện và loại bỏ các tạp chất kim loại có kích thước nhỏ nhất, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không bị ảnh hưởng.

Máy dò cho được nhiều loại sản phẩm khác nhau: 250 sản phẩm (mủ ba, mủ mười, mủ tạp, mủ tổng hợp, mủ tờ, ...).

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC.

Bảo hành 24 tháng.

Mang đến giải pháp hoàn hảo trong việc kiểm soát tạp chất kim loại

Máy được trang bị cảm biến dò kim loại siêu nhạy, có khả năng phát hiện các tạp chất kim loại với độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh.

Máy sản xuất, nhập khẩu chính hãng Cassel - Đức.

Bảo hành 24 tháng.

© Copyright 2018 VAN LANG. All right revered.