CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN LANG
VI EN

Mẫu Chuẩn / Mẫu Thử / Mẫu Kiểm Tra

Mẫu chuẩn theo đường kính cầu - Gắn trên thanh nhựa dài hình chữ nhật - Sản xuất theo chuẩn quốc tế

Tên gọi mẫu chuẩn / mẫu thử / mẫu kiểm tra / test pieces / standard sample / sample/ specimen

Cung cấp mẫu chuẩn kèm giấy chứng nhận mẫu

Nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC

Bảo hành 24 tháng, Hàng mới 100%

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

 

Mẫu chuẩn có các dạng đường kính cầu, dạng dây, dạng khối với mẫu đơn điểm hoặc mẫu đa điểm được gắn trên card nhựa mỏng - Sản xuất theo chuẩn quốc tế

Tên gọi: mẫu chuẩn / mẫu thử / mẫu kiểm tra / test pieces / standard sample / sample / specimen

Cung cấp mẫu chuẩn kèm giấy chứng nhận

Nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

Mẫu chuẩn cho Máy dò tạp chất x-ray, Máy dò kim loại, Cân định lượng, ...

Các dạng đường kính cầu, dạng dây, dạng khối, ...  với mẫu đơn điểm hoặc mẫu đa điểm được gắn trên card nhựa mỏng - Sản xuất theo chuẩn quốc tế

Mẫu chuẩn / Mẫu thử / Mẫu kiểm tra / Test pieces / Standard sample / Sample / Specimen

Cung cấp giấy chứng nhận kèm theo mẫu chuẩn

Nhập khẩu chính hãng CASSEL - ĐỨC

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

Mẫu chuẩn có các dạng đường kính cầu, dạng dây, dạng khối với mẫu đơn hoặc mẫu đa điểm được gắn trên card nhựa mỏng - Sản xuất theo chuẩn quốc tế về mẫu chuẩn

Cung cấp mẫu chuẩn kèm giấy chứng nhận

Nhập khẩu chính hãng Cassel – Đức

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

 

Sử dụng cho Máy dò kim loại của hãng Cassel và các hãng khác trên thế giới.

Cung cấp mẫu thử kèm giấy chứng nhận mẫu

Nhập khẩu chính hãng Cassel – Đức

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

Sử dụng cho Máy dò tạp chất x-ray của hãng Cassel và các hãng khác trên thế giới.

Mẫu thử cho máy x-ray cùng với giấy chứng nhận kèm theo.

Một bộ mẫu thử cho dịch vụ kỹ thuật có từ 3 - 80 mẫu chuẩn nếu khách hàng cần trang bị.

Nhập khẩu chính hãng Cassel – Đức

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

Cung cấp các mẫu chuẩn theo đường kính cầu - Gắn trên thanh nhựa

Mẫu chuẩn kiểm tra máy dò kim loại dạng đặc biệt nếu khách hàng yêu cầu

Nhập khẩu chính hãng Cassel - Đức

Bảo hành 24 tháng

Giao hàng toàn quốc - Hàng có sẵn - Mới 100%

© Copyright 2018 VAN LANG. All right revered.