CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN LANG
VI EN

Xuất khẩu hạt điều đạt 1 tỷ USD trong 04 tháng đầu năm 2018

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đạt ngưỡng 1 tỷ USD trong bốn tháng đầu năm 2018

Việt Nam đã xuất khẩu đạt 1.06 tỷ USD từ 106,000 tấn hạt điều đã chế biến trong bốn tháng đầu năm 2018, tăng 35.3 % trong giá trị và 27.1 % trong khối lượng trên cùng một thời kỳ năm 2017.


Phòng tổng hợp Hải quan báo cáo rằng lô hàng nhân điều trong tháng tư tăng 12.8 % từ tháng trước để đạt được 32,100 tấn, mang đến 310.1 triệu đô-La, lên 8.4 %.

Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, khu vực nông nghiệp đang phát triển hàng năm là 4 % trong 4 năm qua trong khi các khu vực trồng trọt của các vụ mùa khác đang tăng lên.

Trong suốt thời gian 2007-2015, khu vực canh tác đã giảm từ 440,000 ha xuống còn 290,000 ha trước khi tăng lên gần 297,500 ha năm 2017.

Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu rơi xuống như là một kết quả của thời tiết bất lợi.

Trong thời gian tới, các kế hoạch canh tác không làm tăng diện tích chồng mới mà sẽ dùng mọi biện pháp tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba sản lượng và sẽ tập trung vào việc chế biến hạt điều sâu hơn ra các thành phẩm thay vì chỉ xuất khẩu nhân trắng như hiện nay.

 

© Copyright 2018 VAN LANG. All right revered.