CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN LANG
VI EN

Dịch vụ

LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ngày Đăng : 06/06/2018 - 3:52 PM
Tiếp nhận yêu cầu - Khảo sát - Báo giá - khách hàng chấp nhận - Chuẩn bị lắp đặt - Lắp đặt và chạy thiết bị - Đào tạo - Chuyển giao - Theo dõi bảo hành

BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

Ngày Đăng : 05/06/2018 - 11:10 AM
Tiếp nhận yêu cầu - Khảo sát thiết bị tại nhà máy - Báo giá - Khách hàng chấp nhận - Tiến hành bảo trì và sửa chữa - Bàn giao - Theo dõi hỗ trợ bảo hành.

KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Ngày Đăng : 06/06/2018 - 4:18 PM
Tiếp nhận yêu cầu - Khảo sát nếu cần - Báo giá - Khách hàng chấp nhận - Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh - Bàn giao thiết bị và giấy tờ sau khi kiểm tra - Theo dõi hỗ trợ..
© Copyright 2018 VAN LANG. All right revered.